Autoritat del Transport Metropolità

Sobre les teves dades

La informació que et demanarem en aquest formulari serà utilitzada per calcular la compensació personalitzada del teu títol afectat per les mesures de confinament de la Covid-19. Si us plau, omple les dades requerides de forma correcta.

Atès que se’t demanaran dades que conté el títol, així com la imatge del mateix per les dues cares, et recomanem tenir a mà el títol de transport i les teves dades personals. De la mateixa forma, si ets treballador o treballadora essencial, hauràs d’enviar la imatge d’un document que ho certifiqui.

Recomanem omplir el formulari a través d’un dispositiu mòbil, atès que durant el procés et permetrà fotografiar automàticament els documents requerits i el procediment pot ser més àgil.

Sobre tus datos

La información que te pediremos en este formulario será utilizada para calcular la compensación personalizada de tu título afectado por las medidas de confinamiento del Covid-19. Por favor, rellena los datos requeridos de forma correcta.

Dado que se te pedirán datos que contiene el título, así como la imagen del mismo por las dos caras, te recomendamos tener a mano el título de transporte y tus datos personales. De la misma forma, si eres trabajador esencial, deberás enviar la imagen de un documento que lo certifique.

Recomendamos rellenar el formulario a través de un dispositivo móvil, dado que durante el proceso te permitirá fotografiar automáticamente los documentos requeridos y el procedimiento puede ser más ágil.

Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona
Muntaner, 315-321 | 08021 Barcelona

© Copyright 2020. Autoritat del Transport Metropolità.